Projekto „Netechnologinių inovacijų sukūrimas ir diegimas“ įgyvendinimas

UAB „Lotos & KO“ įgyvendina projektą „Netechnologinių inovacijų sukūrimas ir diegimas“, kurio metu planuoja sukurti bei įdiegti dizaino ir rinkodaros inovacijas. Projekto apimtyje bus sukurti sijonų, užuolaidų, lovatiesių ir spintelių „klasik-modern“ dizainai, įdiegtos keturios rinkodaros kampanijos.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, rinkai bus pristatyti nauji, originalūs gaminiai.

Projektas yra finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų.

Projekto pavadinimas – „Netechnologinių inovacijų sukūrimas ir diegimas“

Projekto vykdytojas  – UAB „Lotos & KO“

Projekto tikslas – kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas, naudojantis kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamomis inovatyviomis paslaugomis.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 93.349,30 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 70.000,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022-01-07

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-12-31

Projekto „UAB “Lotos & ko” e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

UAB “Lotos & ko” įgyvendina projektą „UAB “Lotos & ko”e. komercijos modelio diegimas“, kurio metu planuoja įdiegti el. parduotuvę, skirtą įsigyti įmonės gaminamas prekes.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus pradėta paslaugų prekyba internetu, taip sumažinant Covid-19 pasekmes įmonės veiklai.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – „UAB “Lotos & ko”e. komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas – UAB “Lotos & ko”

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 64.930,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 48.697,50 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2021-07-12

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-15